System KMD Digital Signage i e-Rozkład Zajęć dla szkół

System KMD Digital Signage i e-Rozkład Zajęć dla szkół to system oparty na wspólnej platformie, wykorzystujący łatwo dostępny sprzęt.

System KMD Digital Signage jest autorskim rozwiązaniem prezentowania informacji na ekranach rozmieszczonych w siedzibie klienta lub innych wskazanych miejscach.
Za pomocą tego systemu mogą być wyświetlane reklamy lub prezentowane dowolne informacje. System umożliwia łatwe skalowanie przy wykorzystaniu wszechobecnych sieci komputerowych (przewodowych lub bezprzewodowych). Jako ekrany wyświetlające działać mogą dedykowane urządzenia Digital Signage, telewizory fabrycznie wyposażone w funkcje Smart lub monitory zaopatrzone przez nas w odpowiedni moduł komunikacyjny.

Elektroniczny Rozkład Zajęć (eRZ) dla szkół

W oparciu o nasz system KMD Digital Signage, na potrzeby jednego z naszych Klientów, zostało opracowane oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie aktualnych informacji dotyczących rozkładu zajęć w szkole, ogłoszeń oraz innych informacji. System umożliwia ponadto wspomaganie procesu zarządzania i przydzielania sal lekcyjnych (rezerwacje sal, zastępstwa itp.). System został wyposażony w dotykowy monitor oraz czytnik kart zbliżeniowych umożliwiających łatwą identyfikację poszczególnych osób oraz obsługę systemu (odczyt i modyfikacja danych).
Elektroniczny Rozkład Zajęć (eRZ) został zintegrowany z programami firmy Vulcan, które służą do układania Planu Lekcji oraz opracowywania Zastępstw za nieobecnych nauczycieli. Pobieranie danych do eRZ następuje w sposób w pełni automatyczny, nie wymagający zaangażowania pracowników szkoły. Dzięki temu eRZ posiada zawsze aktualną wiedzę na temat faktycznego stanu poszczególnych sal dydaktycznych, planu lekcji i zastępstw.

Sprawdź również inne nasze oferty.