Informatyka

Inżynierowie KMD posiadają liczne certyfikaty informatyczne świadczące o doskonałej znajomość systemów informatycznych. Powszechnie uznawane certyfikaty Microsoft  (MCP, MCSE, MCST, MCSA, MSDBA) i Cisco (CCNA) potwierdzają wysokie umiejętności i kompetencje w pracy z produktami oraz technologiami tych producentów.


MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer)

Zdobycie certyfikatu Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) to dowód najwyższego poziomu  umiejętności projektowania i wdrażania infrastruktury biznesowej.

MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist dla Windows Server 2008)
Certyfikaty Technology Specialist dla Windows 2008 Server stanowią potwierdzenie wysokiego poziomu znajomości usługi Active Directory Windows 2008, Infrastruktury sieciowej Windows 2008, oraz infrastruktury aplikacji Windows 2008.

MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator)
Certyfikat Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) stanowi potwierdzenie umiejętności w zakresie administracji środowiskami działającymi w systemach Microsoft Windows i usuwaniu ewentualnych problemów.

MCDBA (Microsoft Certified Database Administrator)
Certyfikat Microsoft Certified Database Administrator potwierdza umiejętności w dziedzinie projektowania i wdrażania baz danych Microsoft SQL Server™ i zarządzania nimi.

MCP (Microsoft Certified Professional)
Certyfikat MCP przeznaczony jest dla specjalistów posiadających umiejętności w zakresie konkretnego wykorzystania danego produktu lub technologii Microsoft.

CCNA (Cisco Certified Network Associate)
Certyfikat na poziomie CCNA potwierdza wiedzę i umiejętności niezbędne do instalacji, obsługi i rozwiązywania problemów występujących w małych i średnich sieciach komputerowych wyposażonych w routery i przełączniki, włącznie z umiejętnościami wdrażania i rozwiązywania problemów z protokołami zarządzającymi adresowaniem i uwierzytelnianiem, jak również nawiązywania połączeń z operatorami za pośrednictwem sieci WAN i rozwiązywania problemów z tym związanych.

Inne:

  • Polityka Bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  • Zarządzenie Bezpieczeństwem Teleinformatycznym.

Sprawdź również: Kompetencje firmy KMD w zakresie Systemów Automatyki i Bezpieczeństwa Budynków